Algemene Voorwaarden

Little Moments Fotografie, Steenweg 597

9470 Denderleeuw (Iddergem)

België

E-mail: info@littlemoments.be

Tel: 0477/468900

BE0895.130.153

Bank: ING BE57 3930 2850 2935


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Little Moments Fotografie (de fotograaf) en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Little Moments Fotografie (de fotograaf) en de klant. Door het boeken van een fotoreportage en/of plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


 • Exclusieve fotograaf / Little Moments Fotografie

De Fotograaf met name Little Moments Fotografie, is de exclusieve fotograaf die door de klant wordt belast met het maken van een fotoreportage van het Huwelijk van de klant. Familie en vrienden mogen foto’s nemen tijdens het Huwelijk, op voorwaarde dat ze de Fotograaf niet hinderen en geen foto’s nemen van personen die poseren voor de fotograaf.


 • Voorschot & betaling

Bij ondertekening van de offerte/overeenkomst zal de klant naderhand een voorschotfactuur ontvangen van 350 euro van het totaalbedrag op de offerte/overeenkomst. De voorschotfactuur dient tijdig betaald te worden om de beschreven Diensten en Producten te reserveren. Het Voorschotbedrag van 350 euro wordt niet terugbetaald, is geen aanbetaling en is vereist om een datum te reserveren in de agenda van de Fotograaf. Naderhand zal het voorschotbedrag van 350 euro afgetrokken worden van het totaal verschuldigd bedrag dat op de offerte/overeenkomst staat. Indien er na ondertekening van de offerte/overeenkomst nog wijzigingen worden doorgevoerd kan het verschuldigd bedrag afwijken van de 1ste opgemaakte offerte. Het totaalbedrag moet volledig betaald zijn 1 week voor de trouwdatum die vermeld staat op de offerte/overeenkomst. Bij laattijdige betaling door de klant zal een schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag gefactureerd worden aan de klant. Indien op de dag van de fotoreportage/huwelijksdag nog steeds een bedrag verschuldigd is aan de fotograaf / Little Moments Fotografie, dan kan Little Moments Fotografie beslissen om niet te starten met fotograferen (afgesproken diensten, zoals deze staan omschreven op de offerte/overeenkomst) alvorens de volledige verschuldigde som is betaald aan Little Moments Fotografie.


 • Uitstel

De klant erkent dat de Fotograaf schade ondervindt in geval het Huwelijk wordt uitgesteld. De klant zal de Fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte brengen om de schade te beperken. Ingeval van uitstel moet een nieuw contract opgesteld worden. Indien het huwelijk niet op de oorspronkelijk besproken datum kan plaatsvinden, dan houdt de fotograaf het recht om eventuele prijsverhogingen van uren en/of albums te verhogen naar het op dat moment geldende tarief.

Als de nieuwe huwelijksdatum beschikbaar is voor de fotograaf en de Fotograaf de nieuwe Huwelijksdatum kan omboeken binnen een periode van 1 jaar na de 1ste afgesproken huwelijksdatum, blijven alle reeds door de klant betaalde bedragen, inclusief het Voorschot, als krediet staan, eventuele prijsverhogingen zullen voor aanvang van de nieuwe huwelijksdatum aangerekend worden aan de klant & zal de reeds afgesproken fotoreportage doorgaan op de nieuwe afgesproken huwelijksdatum.  

Indien de Fotograaf de 1ste afgesproken Huwelijksdatum echter niet kan omboeken en de Fotograaf niet beschikbaar is voor de nieuwe datum, leidt het uitstel tot een annulering en zijn de bepalingen van “Annulering” in deze Overeenkomst van toepassing.


 • Annulering

Als de klant het Huwelijk annuleert, ondervindt Little Moments Fotografie daar schade van, en de omvang van die schade is moeilijk om in te schatten. Onderstaande annuleringsvergoedingen vormen een schadevergoeding voor Little Moments Fotografie indien de klant het contract (offerte/overeenkomst) niet naleeft. De klant dient Little Moments Fotografie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de annulering.  Dit dient te gebeuren per aangetekend schrijven naar volgend adres: Little Moments Fotografie, Steenweg 597, 9470 Denderleeuw. De klant dient nadien een annuleringsverklaring te ondertekenen die binnen de 3 werkdagen, terug naar de Little Moments Fotografie moet worden gestuurd per aangetekend schrijven.


De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de klant het Huwelijk annuleert, ongeacht de reden voor de annulering:

-Indien de klant het Huwelijk meer dan 1 jaar voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, zal de Fotograaf het reeds betaalde voorschotbedrag niet  terugbetalen.

-Indien de klant het Huwelijk binnen de 6 maand voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, dient de klant 100% van het totaal verschuldigde bedrag volgens de overeenkomst/offerte te betalen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Het verschuldigde bedrag kan aangevuld worden met een bijkomend bedrag voor extra diensten, bijkomend bedrag voor producten, bijkomend bedrag voor vergoedingen en reeds gemaakte bijkomende kosten. De fotograaf zal ook het reeds betaalde voorschot niet terugbetalen.

-Indien de klant het Huwelijk binnen de 8 maand voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, dient de klant 70% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze overeenkomst/offerte te betalen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

Het verschuldigde bedrag kan aangevuld worden met een bijkomend bedrag voor extra diensten, bijkomend bedrag voor producten, bijkomend bedrag voor vergoedingen en reeds gemaakte bijkomende kosten. De fotograaf zal ook het reeds betaalde voorschot niet terugbetalen.

-Indien de klant het Huwelijk binnen de 10 maand voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, dient de klant 40% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze overeenkomst/offerte te betalen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Het verschuldigde bedrag kan aangevuld worden met een bijkomend bedrag voor extra diensten, bijkomend bedrag voor producten, bijkomend bedrag voor vergoedingen en reeds gemaakte bijkomende kosten. De fotograaf zal ook het

reeds betaalde voorschot niet terugbetalen.


 • Auteursrecht

Het fotografisch werk van Little Moments Fotografie is onderhevig aan auteursrechten. Het auteursrecht van de foto's blijft ten alle tijden bij Little Moments Fotografie. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren op zijn/haar persoonlijke media kanalen. De klant zal echter steeds volgende informatie dienen te vermelden bij publicatie van de foto's op sociale media: Little Moments Fotografie / www.littlemomentsfotografie.be . Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Ook mogen de foto's op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkocht worden, in licentie of sublicentie gegeven worden of toestemming geven om de foto's t verkopen. Ook bij deze overtredingen zulle de nodige gerechtelijke stappen genomen worden.


 • Digitale bestanden

Little Moments Fotografie zal de digitale bestanden in hoge resolutie aan de klant bezorgen wanneer deze zijn afgewerkt.  Bij levering van de digitale bestanden aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de digitale bestanden. De Fotograaf raadt de klant aan om bij ontvangst meteen een back-up te maken van de digitale bestanden.

Na levering van de digitale bestanden aan de klant is Little Moments Fotografie niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de digitale bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de klant zo lang als mogelijk is beschikbaar te houden.

De Fotograaf geeft de klant de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze overeenkomst zijn gemaakt. Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde digitale bestanden (via Wetransfer, online privé galerij, USB) is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. De fotograaf is dus niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van afdrukken en/of fotoproducten dat niet bij de fotograaf werden besteld.

Het is niet toegestaan de gekochte digitale bestanden te bewerken. De digitale bestanden moeten blijven zoals Little Moments Fotografie ze afgeleverd heeft aan de klant.  Dus, het is verboden om de foto’s bij te snijden, zwart en/of witter te maken en/of een filter overheen te gooien.


 • Publicatie foto’s

Als fotograaf ben ik genoodzaakt om reclame te maken voor mijn diensten om in de markt te kunnen blijven staan t.o.v. de concurrentie. Daartoe heeft Little Moments Fotografie het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door Little Moments Fotografie te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in het heden en in de toekomst bekende media, inclusief het internet en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame, enz. De klant geeft Little Moments Fotografie automatisch de toestemming i.v.m. publicatie van de foto’s bij het ondertekenen van de overeenkomst/offerte.


 • Aantal beelden – geleverde prestaties

-Het uiteindelijk aantal opgeleverde foto’s (digitale bestanden) is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Waaronder bijvoorbeeld de duur van de huwelijksreportage en kan dus onmogelijk op voorhand vastgelegd worden. Het aantal foto's (digitale bestanden) vermeld bij de pakketten is een indicatief cijfer van het aantal foto's dat de klant eventueel zal ontvangen, rekening houdend met bepaalde factoren.

-Alle geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis

-Na de fotoreportage worden de geselecteerde foto's door Little Moments Fotografie bewerkt in de huisstijl van Little Moments Fotografie. Van foto's die niet geselecteerd werden voor bewerking kunnen geen producten besteld worden. Onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden en/of ingezien worden door de klant.


 • Prijzen

Prijzen en voorwaarden voor een fotoreportage kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die echter afgesproken wordt op moment van boeking (prijs op de overeenkomst) blijft echter steeds ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Het reserveren van een fotoreportage gebeurt voorafgaand door het betalen van een voorschotbedrag. Pas na ontvangst van het voorschotbedrag is de reservatie definitief.


 • Uitloop van de fotoreportage (extra uren)

De aanvangstijd en eindtijd zijn met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat er bij nader inzien verzocht word om eerder te beginnen of om aan het eind van de dag langer te blijven. Bij een uitloop van meer dan 25 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. 

Het is mogelijk dat de fotograaf op de trouwdag door de ceremoniemeester en/of directe familie wordt gevraagd om langer te blijven, doordat familieleden of een speciale speech hebben, of een sketch willen opvoeren etc. Tijdens de huwelijksdag gaat de fotograaf hierover niet in overleg met het bruidspaar (klant) omdat het hierbij meestal om verrassingen gaat waar het bruidspaar (klant) zelf nog niets van weet. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de klant hierop gewezen en geeft de klant wel of geen toestemming om dan langer te blijven. Tevens gaat de fotograaf ervan uit dat dit ook goed doorgegeven wordt aan de ceremoniemeester en/of directe familieleden.


 • Standaard verrassingsalbum - Luxe album - fotoproducten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product. Producten dienen afgehaald te worden in de studio. Verzending is mogelijk voor bepaalde producten en is volledig op risico van de klant. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. De klant kan zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel beeldscherm. Het is mogelijk dat de klant zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugbetaling van de kostprijs of een andere vergoeding.

Indien de klant zelf producten besteld van door de fotograaf aangeleverde digitale bestanden (via Wetransfer, online privé galerij, USB) is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Fotoproducten worden pas na goedkeuring van het ontwerp door de fotograaf en/of de klant besteld bij de leverancier. Na de goedkeuring kan Little Moments Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp. Afhankelijk van welk type album heeft de klant wel of geen inspraak in de opmaak van het album.


 • Creatieve vrijheid

Little Moments Fotografie krijgt de volledige creatieve vrijheid voor de foto’s (event. geposeerde foto’s) en gebruikte locaties. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid dat de fotograaf zijn werk naar alle redelijkheid kan uitvoeren. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor storende factoren in foto's buiten haar macht om zoals; camera's en/of flitslicht van gasten, achtergronden en decoratie, weersomstandigheden, lichtomstandigheden die een negatieve invloed hebben op de uitvoering van de fotografie. De Fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige fotoreportage door de volgende redenen: Bruid, Bruidegom en/of genodigden die niet op tijd zijn, genodigde, familieleden die niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto, als er op de locatie van het Huwelijk beperkingen gelden wat betreft fotografie, als de fotograaf beperkingen worden opgelegd door de ceremoniemeester, als de planning niet verloopt zoals voorzien. De klant begrijpt dat de Fotograaf geen exacte lijst hanteert voor het nemen van foto’s tijdens het Huwelijk. Het handelsmerk van Little Moments Fotografie is foto’s nemen van spontane momenten. Lange lijsten en vele verzoeken van de klant en/of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De klant erkent dat hij/zij voorbeelden heeft gezien van huwelijksfoto’s en begrijpt dat Little Moments Fotografie foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het Huwelijk van de klant. De klant zorgt dat de fotograaf uiterlijk 2 weken voor het huwelijk een kopie krijgt van de dagplanning waarvoor de fotograaf een overeenkomst heeft met de klant.


 • Online galerij

De klant krijgt toegang tot een online privé galerij met zijn/haar persoonlijke inlog codes. De online galerij blijft 2 maanden gratis beschikbaar. Hierna zal de online galerij door de fotograaf verwijderd worden. De klant kan deze periode echter ook verlengen mits een kleine bijdrage. Via de online privé galerij zal de klant zijn/haar digitale fotobestanden kunnen downloaden.


 • Verzending en administratiekosten

Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de klant prints, albums, uitvergrotingen, fotoproducten, enz. niet kan ophalen bij Little Moments Fotografie te Denderleeuw. Indien een bestelling verzonden wordt per post, kan Little Moments Fotografie op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele schade toegebracht tijdens de levering en/of het verloren gaan van het pakket. Verzenden van een bestelling is volledig op eigen verantwoordelijkheid van de klant. De klant zal hiervoor dan ook een document moeten ondertekenen alvorens een bestelling verzonden wordt.


 • Reis- en hotelkosten & parkeerkosten

Verplaatsing binnen 100 km van Denderleeuw is inbegrepen in de pakketprijs. Verplaatsingen van meer dan 100 km van Denderleeuw moeten vóór ondertekening van de overeenkomst besproken en overeengekomen worden tussen de Fotograaf en de klant. Indien de fotograaf de dag van de fotoreportage parkeerkosten dient te betalen, worden deze naderhand doorgerekend aan de klant. Boetes i.v.m. fout parkeren i.v.m. ontbreken van vergunningen en/of op aanwijzing van de klant komen voor rekening van de klant. De klant dient een hotelovernachting te voorzien inclusief ontbijt, naast de kosten voor de diensten, eventuele parkeerkosten, voor alle huwelijksreportages die meer dan 2 uur verwijderd zijn van Denderleeuw. De Fotograaf heeft 1 kamer nodig in een hotel vlakbij de locatie van de receptie.


 • Ziekte & leed

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Little Moments Fotografie de overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel, sterfgeval of een ander noodgeval buiten de wil van Little Moments Fotografie. Zal de verantwoordelijkheid van Little Moments Fotografie tegenover de klant beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de klant in het kader van deze overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Little Moments Fotografie trachten een vervangende fotograaf te regelen, mits goedkeuring van de klant. Ingeval van goedkeuring door de klant, zal het geld dat al aan Little Moments Fotografie werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te betalen. De klant zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in de overeenkomst overeengekomen zijn. Als Little Moments Fotografie geen vervanger kan voorzien of de klant gaat niet akkoord met de vervangende fotograaf dat Little Moments Fotografie voorsteld aan de klant dan, worden alle bedragen die aan Little Moments Fotografie werden betaald, terugbetaald aan de klant, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (portretsessies, enz.).

De klant en Little Moments Fotografie nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk of andere reden, terwijl Little Moments Fotografie op weg is naar het Huwelijk, waardoor de Fotograaf verhinderd is om de diensten van deze overeenkomst te leveren, dan zal de Fotograaf aan de klant alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van het voorschot. Maar, indien de fotograaf op de dag zelf zijn overeenkomst niet kan uitoefenen door toedoen van de klant, dan zal de fotograaf geen enkele bedragen terugbetalen dat in de overeenkomst zijn vermeld en betaald. De klant dient alle facturen te betalen zoals eerder overeengekomen.


 • Maaltijd voor fotograaf

Tijdens een fotoreportage die 8 uur of langer duurt dient een warme en/of verse maaltijd voorzien te worden voor de fotograaf alsook op regelmatige basis een drankje (niet alcoholisch) voor de fotograaf. Als de klant geen warme maaltijd en drank voorziet, begrijpt de klant dat de fotograaf het evenement kan/zal verlaten om een maaltijd en/of drank te kopen en/of te bestellen en dat de fotograaf niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De kosten voor de maaltijd zal de fotograaf naderhand doorrekenen aan de klant. De klant begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een degelijke maaltijd en drank (zeker bij warme temperaturen) voor de fotograaf in het belang is van alle partijen.


 • Aansprakelijkheid en technische problemen

Little Moments Fotografie zal alle aannemelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt steeds gewerkt met professionele apparatuur.

Little Moments Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand en/of een mislukte opname.

Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van onmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, elektriciteitspanne, diefstal, defecte geheugenkaart, defect aan fototoestel, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Little Moments Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen en/of afdrukken die niet door de fotograaf zelf gemaakt zijn. Dit geldt voor afdrukken die de klant, gebruik makend van de aangekochte digitale bestanden, zelf maakt of laat maken bij derden, alsook voor afdrukken en/of fotoproducten die de fotograaf laat maken bij haar leveranciers. Ondanks dit alles doet Little Moments Fotografie er alles aan om zijn leveranciers te kiezen op kwaliteit van geleverde producten en diensten. Voor, tijdens of na de fotoreportage is Little Moments Fotografie niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a. maar niet uitsluitend voor: indirecte schade als gevolg van gebruik van diensten of goederen, lichamelijke en/of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.

Little Moments Fotografie is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens dat voorkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen of verkeerde levering en alle onderbrekingen van diensten.


 • De overeenkomst / contract

De overeenkomst/offerte omvat het volledige akkoord tussen de fotograaf en de klant over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge communicaties, verklaringen, afspraken en/of overeenkomsten tussen de fotograaf en de klant over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van de overeenkomst/offerte moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door de fotograaf, Bruid en Bruidegom. Een aanpassing aan de overeenkomst/offerte zal niet automatisch resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De overeenkomst/offerte wordt opgemaakt in 3 exacte exemplaren en dienen alle 3 ondertekend te worden door de fotograaf, bruid & bruidegom.   Elk afzonderlijk exemplaar wordt beschouwd als een origineel en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen.


 • Klachten en geschillen

Klachten omtrent een fotoreportage en/of fotoproducten moeten binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst door de klant per aangetekend schrijven bezorgd worden aan Little Moments Fotografie, Steenweg 597, 9470 Denderleeuw, zo niet wordt de fotoreportage en/of fotoproducten als aanvaard beschouwd. In geval van digitale bestanden is de datum van ontvangst van de digitale bestanden door de klant de termijn waarop de 7 kalenderdagen beginnen te lopen. Bij overtreding van de voorwaarden dat omschreven staan in de "algemene voorwaarden van Little Moments Fotografie", kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Alle geschillen omtrent de algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbank te Dendermonde.